Boek gratis intake

Breng betekenisvolle interacties teweeg binnen jouw team. 

Meetout ondersteunt en begeleidt leidinggevenden en hun team op hun pad richting efficiëntere kennisdeling en samenwerking.

Herken je deze situatie?

Als team of werkgroep werk je samen richting een gemeenschappelijk doel als ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen. 

Toch komt het zeer vaak voor binnen organisaties dat een optimale samenwerking ontbreekt. 

Enkele herkenbare pijnpunten:

Als leidinggevende kan je soms met de handen in het haar zitten zonder dat je weet wat je eraan kan doen. Het is zeer frustrerend en bovendien een probleem dat zich voordoet in alle lagen van een bedrijf. Het overkomt de besten. 
En een zoveelste dure consultant inschakelen zou in vele gevallen alleen maar een pleister op een open wonde betekenen. 

Wat nu!?

Maak een vrijblijvende afspraak

Wat als je jouw team zou kunnen engageren tot een betere samenwerking zonder dure externe projecten op te zetten?

 • Je vindt sneller een oplossing voor problemen die anders vele meetings vergen
 • Je voorkomt meer burn-outs of vertrekkende leden en creëert bijgevolg meer motivatie en werklust bij de betrokken collega’s
 • Je bespaart op de kost van een externe consultant 
 • Je verhoogt de interne betrokkenheid van jouw team

Als je alle neuzen opnieuw in dezelfde richting kan krijgen, engagement kan verhogen en fundamentele structuren en afspraken
kan vastleggen, vorm je de basis voor een vlotte en langdurige samenwerking.

Plan een gratis gesprek

Wij helpen leidinggevenden om die “community” te engangeren, om daar creatief mee aan de slag te gaan, de doelstelling scherp te stellen en samen de weg te vinden tot een concreet resultaat.

Wat is die 'Community of Practice'?

Het is een bekende term, met heel wat variaties: Guilts, chapters, tribes of gewoon… teams. Voor ons is het een groep van mensen die zich engangeren samen te werken om bepaalde doelstellingen te bereiken! Heel simpel.

Hoe kan het ons vooruit helpen?

Vraag meer uitleg

En voor wie is het bestemd?

Gericht tot leidinggevenden van alle niveaus die hun eigen team aan het werk willen zetten en intern tot creatieve oplossingen willen laten komen. Ownership ligt bij jou en jouw collega's.

'Community of Practice' als dé oplossing

 • We zijn aanwezig op de belangrijke momenten en begeleiden jouw team in hun interacties, meetings, kickoffs, 2-daagsen, strategiesessies, etc. 

 • Meetout organiseert, faciliteert en ondersteunt bijeenkomsten (en nog veel meer) voor jouw team 

 • We gaan samen op zoek naar connectie om vervolgens inhoudelijk tot actie te komen met echte en blijvende ‘change’ als uitkomst. 

Met Meetout begeleiden we je van begin tot eind...

Plan een gratis gesprek

... met als ankerpunt de M-day!

1. We komen samen in een professionele oase van rust

2. Op een unieke manier maken we ons klaar voor de dag

3. Jullie bepalen de doelstellingen en wat jullie willen bereiken

4. Jullie gebruiken specifieke materialen en technieken om de teamgeest te bevorderen

5. Food, drinks & muziek mogen niet ontbreken tijdens de individuele denkmomenten

6. Jullie bekomen concrete actiepunten die jullie zullen mappen in de tijd. 

7. Een funmoment om de dag mee af te sluiten - uiteraard!  

Ontmoet de gezichten achter Meetout

Innovation & strategy facilitator
Meeting & event organiser
Stijn Verstraete
Rik De Lannoy

Met meer dan 15 jaar ervaring in de teambuilding- en eventsector is Rik de juiste man om het organisatorische luik van jouw meeting tot in de puntjes te verzorgen.  Rik creëert graag de ideale omstandigheden, locatie, catering en energizers van waaruit het hele project start. 

Er kunnen pas inhoudelijke resultaten bereikt worden eens alles daarrond piekfijn in orde is. Bereid je dus maar al voor op een organisatorisch staaltje van de bovenste plank.

Met bijna 20 jaar ervaring als onder andere Management Consultant bij Capgemini en Innovation Director bij Attentie beheerst Stijn perfect de kunst om inhoudelijk meetings naar een hoger en resultaatgericht niveau te tillen. Hij combineert zijn eerdere ervaringen met een ferme dosis zakelijk inzicht en een unieke menselijke touch. 

Na lange tijd zelf aan het roer te hebben gestaan van innovatietrajecten wil Stijn anderen inspireren en faciliteren tot succesvolle en impactrijke samenwerkingen.

Maak kennis met RikMaak kennis met StijnBoek gratis intake

Met welke vragen / problemen kan ik bij Meetout terecht?

Wie vast zit met het team, wie een oplossing voor problemen zoekt binnen het eigen team of wie regelmatig meetings organiseert maar nood heeft aan meer efficiëntie en waardevollere resultaten, kan bij Meetout terecht. Het is altijd heel interresant om te zien welke unieke oplossingen er ontstaan door het team efficiënt en doelgericht aan het werk te zetten.


Hoe kan ik Meetout inschakelen?

Via mail of telefoon. Na een kort gesprek en/of uitgebreidere analyse stelt Meetout een oplossing voor met bijhorende offerte, waarna er steeds nog enkele bespreekbare mogelijkheden zijn. Je kan Meetout ook boeken voor een vrijblijvend kort gesprek over bepaalde zaken waar jij als teamleader of de rest van uw team mee worstelt.


Welke diensten biedt Meetout exact aan?

Meetout verzorgt zowel de planning en organisatie als de facilitatie van een meeting. Meestal gaat dit hand in hand. Maar er kan ook gekozen worden om 1 van de 2 onderdelen aan Meetout uit te besteden. Wij kunnen op planningvlak mee helpen zoeken naar een perfecte locatie volgens jullie noden en dan ook de volledige invulling voorzien. Of wij kunnen op jullie geplande meeting de begeleiding van A-Z voorzien of enkele onderdelen ervan. Als teamleader is het immers niet aangewezen om zowel de pet van deelnemer, organisator als begeleider aan te hebben, zeker niet als je ook (emotioneel) betrokken bent. Het meest waardevolle is het volledige pakket planning en facilitatie, waarbij vorm en inhoud perfect afgestemd zijn op elkaar.

Hoe weet ik of Meetout echt wel een oplossing kan bieden? Welke garanties heb ik?

Meetout tracht altijd om waardevolle oplossingen aan te reiken. Na een intakegesprek met de leidinggevende en een aantal teamleden stellen we samen een outcome op. Aan de hand van tussentijdse en finale feedback, zowel verbaal als non-verbaal, gaan we na of we het doel hebben bereikt. Is dat niet gelukt? Dan hanteren we het ‘no cure no pay'-principe.

Wat kost zo’n M-day?

De investering in zo’n M-day start vanaf 3000 euro voor de facilitatie, incl voorbereidingen en nazorg. Voor het gehele pakket met food, drinks, locatie, … kan dat al vanaf 4500 euro.

Veelgestelde vragen

Contacteer ons:

stijn@stoover.be

+32 485 73 99 94

Neem contact op

Foto Michiel

"Als leidinggevende van 12 projectmanagers kan het soms zeer uitdagend zijn om telkens van alles op de hoogte te zijn. Ze zijn één voor één zeer sterk in het leiden van hun eigen projecten, maar onderlinge communicatie loopt niet altijd even vlot. Om enerzijds de efficiëntie en voldoening te verhogen en anderzijds de foutenlast en onnodige (tijd)verliezen te verlagen, beseften we dat we beter werk moesten maken van onze interne kennisdeling. 

Dankzij Meetout hebben we als team zelf die nood aan betere communicatie kunnen identificeren en concrete werkpunten kunnen opstellen. Bovendien was hun visuele presentatie van het process een absolute meerwaarde om achteraf ook met iets tastbaar naar huis te kunnen. De ideale basis voor het vervolg van ons intern verbetertraject!"  

 • Onduidelijke doelstellingen en rolverdelingen
 • 'Silogedrag': weinig groepsdynamiek en te veel zelfstandigheid
 • Een zoveelste nutteloze meeting achter de rug
 • Gebrek aan onderlinge communicatie verhindert kennisdeling

Michiel Jacxsens - Department Manager bij Equans

Je bent niet alleen

Enkele momentopnamen van zo'n dag

Bespreek jouw dag